Kresby 1992–1999

Kresby převážně z devadesátých let, částečně nahrazující fotografii a parafrázující některá díla klasiků světové malby.

Marylin, grafit a barevná tuha na papíře, 1999

Vincent, barevná tuha na papíře, 2002

Mona Lisa, barevná tuha na papíře, 2002

Saskija, barevná tuha na papíře, 2002

Sbírka, grafit a barevná tuha na papíře, 1997

Abstrakce, grafit na papíře, 1999

Láokoón a synové, grafit na papíře, 1999

Poslední večeře, barevná tuha na papíře, 2002

Svaté oběti, grafit a barevná tuha na papíře, 1998

Na hovězí, uhel a barevná tuha na papíře, 1997

Strach z vitamínů, grafit a pastel na papíře, 1993

Na pastvě, grafit na papíře, 1992