×

Strážnice '77
Černobílá fotografie z festivalu ve Strážnici (1977)

Curriculum Vitæ

Bio

Miloslav Požár portrait

MILOSLAV POŽÁR – Mi Po

27. 4. 1946, Náměšť nad Oslavou

Geolog, malíř, grafik, fotograf, výtvarný aktivista a básník

 

Dětství prožil v Horním Městě v Nízkém Jeseníku. Vystudoval Střední průmyslovou školu hornickou a geologickou v Příbrami (1960–1964). Uměním se zabývá od roku 1962, kdy soukromě studoval výtvarné umění návštěvami soukromých ateliérů Miloslava Hrušky v Příbrami – kresbu (1962–1965), Karla Nepraše (1964) a Bedřicha Dlouhého v Praze – malbu (1964–1969). S podporou režimem pronásledovaného Miroslava Liďáka přispíval (1965–69) kresleným humorem do Mladého světa, Literárních listůKulturní tvorby. Navštěvoval Školu výtvarné fotografie při ústředním výboru Svazu českých fotografů v Brně (1976–1978) a Kurz lektorů a porotců výtvarné fotografie Ústavu pro kulturně výchovnou činnost v Praze (1978–1980). Byl zaměstnán jako průzkumný geolog v Rudných dolech v Rýmařově (1967–1990).

Byl spoluzakladatelem a spoluorganizátorem výstav, autorem plakátů a loga Klubu amatérských (skrytě angažovaných) výtvarníků KAV (od roku 1986) při JKS Rýmařov KAV a Galerie Octopus v Rýmařově (od roku 1992). Fotograficky dokumentoval výstavy KAV, Galerie Octopus a Galerie Jindřicha Štreita na Sovinci (1989–1994).

Během sametové revoluce v roce 1989 byl jako člen KAV jedním z prvních zakladatelů rýmařovského Občanského fóra. V lednu 1990 byl spolu s Jindřichem Štreitem spolupořadatelem výstavy fotografií Československý listopad 1989 v Domě kultury v Rýmařově. V roce 1990 se stal referentem a pověřeným vedoucím odboru kultury, organizační pracovníkem, tiskovým mluvčím a ofsetovým tiskařem kanceláře přednosty na Okresním úřadě v Bruntále (1990–1994). Roku 1991 pomohl v Rýmařově realizovat a instalovat plastiku Otevřená brána po válce odsunutého rýmařovského rodáka Herberta Dlouhého (Herbert Dlouhy, * 1942).

Do Vsetína se odstěhoval roku 1994, kde v Muzeu regionu Valašsko působil nejprve jako asistent ředitele, poté jako dokumentarista fotoarchivu, kurátor geologického fondu a výstav (1995–2008). Od roku 2008 je v důchodu, žije a tvoří na balkóně svého vsetínského panelového bytu.

Kontakty

web

Mi Po – Miloslav Požár https://mipo.ixode.org

Studium

1960–1964

Střední průmyslová škola hornická a geologická, Příbram

1962–1965

Ateliér Miloslava Hrušky – kresba, Příbram

1964

Ateliér Karla Nepraše – kresba, Praha

1964–1969

Ateliér Bedřicha Dlouhého – malba, Praha

1976–1978

Škola výtvarné fotografie při ústředním výboru Svazu českých fotografů, Brno

1978–1980

Kurz lektorů a porotců výtvarné fotografie Ústavu pro kulturně výchovnou činnost, Praha

Samostatné výstavy

1968

Ledeburské terasy, Praha

1970

Galerie Pod podloubím (s V. Večeřou), Olomouc

1976

Světlá Hora (s J. Štreitem)

1979

Hanácké divadlo, Prostějov

Dům kultury ROH, Příbor

1981

Spojený závodní klub ROH Uničovských strojíren, Uničov

Galerie Jindřicha Štreita, Sovinec

1985

Galerie Pod podloubím, Olomouc

1988

Skupina Odjinud (s L. Dostálem a M. Kuksovou), Zlaté Hory

1992

Skupina Odjinud, Galerie Jindřicha Štreita (s L. Dostálem a M. Kuksovou, L. Adámkem), Sovinec

2014

Kino Vatra, Žárský – Požár: Záchod – Balkon (s D. Žárským), Vsetín

2015

Městské muzeum / Galerie Octopus, Žárský – Dostál – Požár: Záchod – Chlív – Balkon (s D. Žárským a L. Dostálem), Rýmařov

2016

Galerie Stará radnice, (výstava k 70. autora), Vsetín

2020

Městské muzeum, Galerie Octopus, Sex ve městě (společně s L. Tesařem, Pokusy a omyly), Rýmařov

Účast na výstavách

1964

Výtvarníci Domu kultury, Příbram

1976

Venus ‘76, Katowice, Polsko

1964

Žena ve fotografii, Strakonice

Poezie ve fotografii, Písek

1980

Zlatý svícen, Kamenický Šenov

1984

X. Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie ‘84, Kraków, Polsko

1987

Fotografové OPS, Krnov

Fotografové fotoklubu při JKS Rýmařov, Břidličná

Objekt a voda, Hranice

1988

4. Bienále fotografie přírody, Městské kulturní středisko, Brno

Sympozium Objekt a vítr, Křížový vrch, Ruda

1989

Výstava VSUV, park, Uničov

1990

Rýmařovský syndrom. Aneb minulost a současnost Rýmařova ve fotografii, KAV, Malá galerie Domu kultury, Rýmařov

1995

ZEN, grafiky, kresby, Kino Vatra, Vsetín

2006

Obrazy z let 1960–1995, Galerie v Kapli, Bruntál

2007

Kresby, Městská knihovna, Rožnov p. Radhoštěm

2022

Kolektivní výstava výtvarníků Spolku Octopus, Galerie Octopus, Městské muzeum Rýmařov

Zastoupení ve sbírkách

Městské muzeum Rýmařov

Galerie Okresního domu ve Friedbergu, Německo

Soukromé sbírky v ČR, Německu a USA

Realizace ve veřejném prostoru

1980

Keramické reliéfy s ekologickou s tematikou pro Mateřskou školu ve Šternberku. Společně s Lubomírem Dostálem

1993

Socha svobody ve Wertingenu, Německo. Společně s Herbertem Dlouhým

Knihy

2016

Mi Po: Pecky z balkónu (poezie, výběr díla)

2023

Mi Po: Já kverulant nadarmo (Miloslav Požár + Robert Goláň, poezie, fotografie)

Bibliografie

1

BOHÁČOVÁ SUCHÁNKOVÁ, Yvonna. Miloslav Požár: Fotografie. Autorský katalog. Olomouc: Galerie pod podloubím, 1985.

2

BURDA, Michal. Sedmdesátník Požár vystavuje ve Staré radnici. [online] ©2016. Valasskydenik.cz. [Cit. 2022-07-11]. Dostupné z: https://valassky.denik.cz/kultura_region/sedmdesatnik-pozar-vystavuje-ve-stare-radnici-20160407.html

3

CHROBÁK, Jakub. Z básnické tvorby Miloše Požára. Dilema. In: Valašsko, č. 33/2014, Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, s. 2.

4

MI PO. Pecky z balkónu. (Soukromé vydání básnické sbírky). Valdek: Klára Mrkusová (ed.), 2016.

5

OLIČ, Jiří, Šárka Speváková, Zdeněk Hůla. Miloslav Požár: Fotografie / Grafika / Obrazy. Autorský katalog. Bruntál: Okresní kulturní středisko, 1989.

6

PANÁČEK, Roman. Miloslav Požár – Fotograf. Bakalářská práce. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015.

7

POŽÁR, Miloslav. Ryby valašského třetihorního moře (paleontologie, paleozoologie). In: Valašsko, č. 5/2000, Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, s. 16–17.

8

POŽÁR, Miloslav a GOLÁŇ, Robert [fotografie] et al. Já kverulant nadarmo Mi Po. [Texty Robert GOLÁŇ; Jakub CHROBÁK; Klára MRKUSOVÁ a Jakub POŽÁR; Jindřich ŠTREIT]. [Bibliofilské autorem signované vydání básnické Sbírky Miloslava Požára]. Valdek, Království (Šluknov): Klára Mrkusová (ed.), 2023.

9

ŠVÉDOVÁ, Blanka. Neoficiální výstavní aktivity v Uničově v 80. letech. Magisterská diplomová práce. Brno: FF MU, s. 50–54, 71, 2014.